PV Anime Music - 1160190657376750

PV Anime Music
PV Anime Music 493 Views
  • 44
  • 3
  • 0

ตัวอย่าง NEW GAME! EP.2 คืนนี้

กว่าซับจะมาก็พรุ่งนี้ กว่าคนแปลจะว่างแปลก็คืนพรุ่งนี้ วันนี้ก็ยิงเรือต่อดีกว่า ฮี๋ๆ

ดู NEW GAME! สดจากญี่ปุ่น 2 ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับ
http://www.ani-box.com/

คลิปต้นฉบับ
https://youtu.be/5jP81CqHc2A

#Kiseki

Posted 2 years ago in MUSIC

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.