พระศักดา สุนฺทโร - 1164379403662479

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือศักดายังมีเพดาน แสดงธรรมเทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ (เราคงไม่เป็นทั้งหมดของทุกคน แต่จะอดทนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน) เจริญพร

Posted 10 days ago in OTHER

ปกิจ จักรกฤษ 10 days ago

สาธุครับ

สมศรี แซ่เลิศ 10 days ago

กราบสาธุคะ

จำนงค์ สมเกิด 10 days ago

สาธุๆๆครับ

Penpayom Pen Wannaprommin 10 days ago

สาธุๆๆค่ะ

Krulek Jaiyen 10 days ago

สาธุค่ะ🙏🏻🙏🏻

Malisod Kiesornbua 10 days ago

สาธุุๆๆค่ะ

วัด ปากดง 10 days ago

สาธุๆ

นิภาพัฒน์ พรหมเมือง 10 days ago

สาธุๆๆค่ะ

รุ่งอรุณ ทิตะพัน 10 days ago

กราบนมัสการค่ะ..

ฟ้าสีรุ้ง รุ้งสีฟ้า 10 days ago

กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์

แสงมี การาวรรณ์ 10 days ago

กราบสาธุๆค่ะ

Uthumporn Pitayothai 10 days ago

สาธุ

ทองคำ คล้ายทอง 10 days ago

สาธุค่ะ

Jenjira Kaewsupasakul 10 days ago

สาธุค่ะ🙏

สุกิม ตลาดเก่า อั๊ยยะ 10 days ago

ขอน้อมกราบสาธุธรรม คำสอน สาธุครับ

ภาราดา บัวสมบูรณ์ 10 days ago

กราบสาธุๆๆครับพระอาจารย์

Sawandee Mesuk 10 days ago

สาธุค่ะ

วนิดา สิงหกุล 10 days ago

กราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Taa Jaaj 10 days ago

สาธุ

Houy Chanthamany 10 days ago

🙏🙏🙏

แม่น้องคิง บุญพา 10 days ago

สาธุ สาธุเจ้าค่ะ

ประพัน สุสี 10 days ago

สาธุค่ะ

กนกอร อ่อนน้อม 10 days ago

กราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.