พระศักดา สุนฺทโร - 1164379403662479

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือศักดายังมีเพดาน แสดงธรรมเทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ (เราคงไม่เป็นทั้งหมดของทุกคน แต่จะอดทนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน) เจริญพร

Posted 4 months ago in OTHER

ปกิจ จักรกฤษ 4 months ago

สาธุครับ

สมศรี แซ่เลิศ 4 months ago

กราบสาธุคะ

จำนงค์ สมเกิด 4 months ago

สาธุๆๆครับ

Penpayom Pen Wannaprommin 4 months ago

สาธุๆๆค่ะ

Krulek Jaiyen 4 months ago

สาธุค่ะ🙏🏻🙏🏻

Malisod Kiesornbua 4 months ago

สาธุุๆๆค่ะ

วัด ปากดง 4 months ago

สาธุๆ

นิภาพัฒน์ พรหมเมือง 4 months ago

สาธุๆๆค่ะ

ฟ้าสีรุ้ง ฟ้าสีรุ้ง พุ่งสู่ประตูเงินล้าน 4 months ago

กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์

แสงมี การาวรรณ์ 4 months ago

กราบสาธุๆค่ะ

Uthumporn Pitayothai 4 months ago

สาธุ

ทองคำ คล้ายทอง 4 months ago

สาธุค่ะ

Jenjira Kaewsupasakul 4 months ago

สาธุค่ะ🙏

สุกิม ตลาดเก่า อั๊ยยะ 4 months ago

ขอน้อมกราบสาธุธรรม คำสอน สาธุครับ

ภาราดา บัวสมบูรณ์ 4 months ago

กราบสาธุๆๆครับพระอาจารย์

Sawandee Mesuk 4 months ago

สาธุค่ะ

วนิดา สิงหกุล 4 months ago

กราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Taa Jaaj 4 months ago

สาธุ

Houy Chanthamany 4 months ago

🙏🙏🙏

แม่น้องคิง บุญพา 4 months ago

สาธุ สาธุเจ้าค่ะ

ประพัน สุสี 4 months ago

สาธุค่ะ

กนกอร อ่อนน้อม 4 months ago

กราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

สมควร พลชาลี 4 months ago

สาธุ..

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.