සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සන්ෆ්ලවර් සමග ලීඩ් ගිටාර් වාදනයක්

SL Live Band CITY
SL Live Band CITY 160,485 Views
  • 3617
  • 0
  • 296
Download MP4 SD 6.56MB
  • QR code for mobile device to download SD video

පාට බේද...පක්ෂ බේද. ගැන නොසිතා..මොහොතක් මේක නරබමු...දේශපාලනය කොහොම හැසුරුවත් බලන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රදාන ගිටාරය හසුරවන ආකාරය....... එයට නිවැරිදි සංගීතය සපයන සන්ෆ්ලවර් වාදක මඩුල්ලත් නියමයි ..

පාට පක්ශ බේදයකින් තොරව Share කරමුද

තව කෙනෙක්ට බලන්න SHARE කරන්න අමතක කරන්න එපා
අපේ පිටුවට ලයික් කරන්න https://www.facebook.com/sllivebandcity/

Posted 1 year ago in MUSIC

Sourjah Tuan 1 year ago

Nilwala Sri Lanka 1 year ago

Prabath Nilanka 1 year ago

Jeewan Mjk 1 year ago

Sineth Dewshan 1 year ago

meke ethuru tikath dannakoooo

Jone Jack 1 year ago

Chameera Sampath 1 year ago

Good

Ne-yo Wik 1 year ago

Madhawa Kawshal

Chamila Cos 1 year ago

Mallika Dumindu 1 year ago

Lion Nation 1 year ago

patta

Sanka Disanayaka 1 year ago

Niyamaiine

Mohan Kulatunga 1 year ago

Good musician ....Lovely Sajith.....

Susantha Janaka 1 year ago

Kasun Dilu 1 year ago

සජිත් අන්කල් ඔයා නම්......

Sunila Jayanthi 1 year ago

Harima lassanai

Siri Kumara 1 year ago

Jayan Krishan 1 year ago

D.P. N. Dharmawickrama 1 year ago

රට මේ සියලු ආබාධයන්ගෙන් ගොඩ ගන්නා අනාගත නායකයා..

Thushara Maduranga 1 year ago

Patta super

Buhari Naleem 1 year ago

Ela

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.