සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සන්ෆ්ලවර් සමග ලීඩ් ගිටාර් වාදනයක්

SL Live Band CITY
SL Live Band CITY 161,850 Views
  • 3614
  • 6403
  • 271
Download MP4 SD 6.56MB
  • QR code for mobile device to download SD video

පාට බේද...පක්ෂ බේද. ගැන නොසිතා..මොහොතක් මේක නරබමු...දේශපාලනය කොහොම හැසුරුවත් බලන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රදාන ගිටාරය හසුරවන ආකාරය....... එයට නිවැරිදි සංගීතය සපයන සන්ෆ්ලවර් වාදක මඩුල්ලත් නියමයි ..

පාට පක්ශ බේදයකින් තොරව Share කරමුද

තව කෙනෙක්ට බලන්න SHARE කරන්න අමතක කරන්න එපා
අපේ පිටුවට ලයික් කරන්න https://www.facebook.com/sllivebandcity/

Posted 2 years ago in MUSIC

2 years ago

2 years ago

2 years ago

2 years ago

2 years ago

meke ethuru tikath dannakoooo

2 years ago

2 years ago

2 years ago

Good

2 years ago

2 years ago

Madhawa Kawshal

2 years ago

2 years ago

2 years ago

patta

2 years ago

2 years ago

Niyamaiine

2 years ago

Good musician ....Lovely Sajith.....

2 years ago

2 years ago

2 years ago

සජිත් අන්කල් ඔයා නම්......

2 years ago

Harima lassanai

2 years ago

2 years ago

2 years ago

රට මේ සියලු ආබාධයන්ගෙන් ගොඩ ගන්නා අනාගත නායකයා..

2 years ago

Patta super

2 years ago

Ela

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.