Ép cọc bê tông sử dụng búa đóng

Công trình móng trụ điện 220KV tuyến Cầu Bông -Củ Chi.
Cọc bê tông sử dụng búa đóng!
https://lethycorp.com/

Posted 3 years ago in BUSINESS