VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage - 1006354542869196

VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage
VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage 31,411 Views
  • 4166
  • 585
  • 63

[VID] KHI ARMYs SĂN VÉ CONCERT

Tình hình chung của fandom mỗi khi mở bán vé concert, các chị đồng cảm nên cứ “ĐÚNG RỒI... ĐÚNG VẬY..” thấy thương ghê 😂
Không phải có tiền là mua được nhé, phải có năng khiếu săn vé và may mắn là góp phần không hề nhỏ :))))
Phải chi ai cũng có thần Bomb hộ thể như này thì trên twitter đâu có loạn cào cào như thế 😂

Ngoài ra thì vé 2 ngày concert tại Newark đều đã sold out, nhanh đến nỗi có fan một mình solo hẳn 4 máy vẫn không chộp được vé nào 😂😂
———————
Via: jhopesgalaxy
#Tofu

Posted 7 months ago in OTHER

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.