[VID] KHI ARMYs SĂN VÉ CONCERT Tình... - VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage

VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage
VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage 31.5K Views
  • 5.5K
  • 518
  • 132

[VID] KHI ARMYs SĂN VÉ CONCERT

Tình hình chung của fandom mỗi khi mở bán vé concert, các chị đồng cảm nên cứ “ĐÚNG RỒI... ĐÚNG VẬY..” thấy thương ghê 😂...

Posted 2 years ago in .