Bia2.com - 10154549950677575

Bia2.com
Bia2.com 121.8K Views
  • 2.7K
  • 1.6K
  • 158

مروارید شهبازی و گروه روژ (Rouge)! مروارید صدایِ بسیار زیبایی‌ دارد و پیشتر هم ویدیو‌های متعددی از او با همین گروه پخش شده بود. پیشنهاد می‌کنیم حتما ببینید و با دوستانِ خود به اشتراک بگذارید!

Morvarid Shahbazi | Schubert Avakian | Bia2.com | #Bia2

Posted 4 years ago in ENTERTAINMENT