انجمن محصلین افغان پوهنتون جورج واشنگتن فرارسیدن سال 1397 هجری خورشیدی را در این پوهنتون جشن گرفتند. جزیات بیشتر را در این ویدیو بیبینید:

Posted 1 year ago in OTHER