له سیکهـ او هندو هېوادوالو سره د جمهور رئیس غني غمشریکي.غمشریکی رئیس جمهور غنی با هموطنان سکهـ و اهل هنود. | Facebook

Download MP4 SD 23.4MB
  • QR code for mobile device to download SD video

له سیکهـ او هندو هېوادوالو سره د جمهور رئیس غني غمشریکي.
-----
غمشریکی رئیس جمهور غنی با هموطنان سکهـ و اهل هنود.

Posted 2 years ago in .