ေမာင္ခ်ဳိ က အရြယ္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ ဖိအားေပး ခံေနရတယ္ ဆိုတဲ့ ထားထက္ထက္

Myanmar Celebrity
Myanmar Celebrity 24.7K Views
  • 920
  • 23
  • 16

"MMIDOL ကို Online က အားေပးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ သူကို ကိုယ္အားေပးၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္ အျခားတစ္ဘက္ကိုလည္း မပုတ္ခတ္ေစခ်င္ပါဘူး" လို႔ Myanmar Idol ျပိဳင္ပြဲ အေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ အလွမယ္ ထားထက္ထက္ ႏွင့္ ခဏတာ။

Myanmar Celebrity Update: Actress & Myanmar Miss, Htar Htet Htet comments on Myanmar Idol Contest #HtarHtetHtet #MyanmarMiss

Posted 1 year ago in NEWS