အခ်စ္အတြက္ ေရး - ေ၀ၾကီး ဆို - ထိုက္ထိုက္ | Facebook

ေတးခ်စ္သူ
ေတးခ်စ္သူ 50.5K Views
  • 2.2K
  • 1K
  • 16
Download MP4 HD 6.83MB Download MP4 SD 2MB
  • QR code for mobile device to download HD video
  • QR code for mobile device to download SD video

လူေတြကို Heart ထိေအာင္လုပ္တဲ့ ေတးေရးေ၀ၾကီး ရဲ့ အသဲကြဲသီခ်င္းေတြထဲကမွ
ထိုက္ထိုက္ ဆိုတဲ့ "အခ်စ္အတြက္"

Posted 2 years ago in Music & Audio.