آهنگ رپ "درود کوروش"... - صدای آبادان ، ایران - Abadan Iran

Generating Download Links...

آهنگ رپ "درود کوروش" از آریو
--
با تشکر از رحمان برای ارسال کلیپ
پیشنهادات و انتقادات خودتان را برای بهتر شدن این صفحه برایمان بفرستید
لطفا کلیپها و...

Posted 5 years ago

Manouchehr Ramooz 5 years ago

ﻳﻜﻲ اﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺮا ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ اﺳﻢ ﺭﻓﻴﻘﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻓﻛﺮ ﻛﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﺳﻤﺶ ﺁﺭﻳﻮ ﺑﺮﺯﻥ ﻫﺴﺘﺶ ﻭﻟﻲ ﺭﻓﻴﻘﻤﻮﻥ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ش ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ

Ishkhan Sahak 5 years ago

Maziyar Hakimi 5 years ago

عالی بود مرسی <3

Ishkhan Sahak 5 years ago

ایول خیلی باحال و با معنا بود

Ali SA 5 years ago