Những idol nam fake maknae

Tôi thích K-Pop
Tôi thích K-Pop
  • 1.8K
  • 59
  • 167

#tinnhac trong nhóm bạn thích có ai là fake maknae không? :V
#1354_zinzin

Posted 4 months ago in NEWS