เจ้าหญิงขันทอง ( ช่อง 3 ) ปี 2529-2530... - Lakornthaiboran ละครพื้นบ้านไทย