VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage - 1086342604870389

VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage
VMinKook-BTS Vietnamese Fanpage 915 Views
  • 269
  • 14
  • 0

[TWITTER][180806] (gồm 3 videos)

🤣
-------
🤣🤣
-------
🤣🤣🤣
-------------
Nay út high quá út ơi, chi mà bão bùng dữ dội vậy. Còn nữa, bé con à, ai bảo bé con nhạt, mặn quá mặn luôn rồi

Cre: BTS_twt
#VMKFam

Posted 11 months ago in OTHER