اجرای خسرو ترانه عاشقانه در فینال مسابقات نکست پرشین

TV Persia 1 • 6 years ago   413     39  •  8.7K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

اجرای خسرو ترانه عاشقانه در فینال مسابقات نکست پرشین-

[email protected]
https://telegram.me/khosro_dadgar

Comments
Zahra Fatourcheh
Zahra Fatourcheh6 years ago

واقعا بين خسرو و مهرداد مشكله انتخاب كردن دو تا next persian star

Mamali Fatehi
Mamali Fatehi6 years ago

مهرداداوله خسروخیلی روان میخونه احساسش کم است.

Seyedeh Zahra Musawie
Seyedeh Zahra Musawie6 years ago

Afaaaaaaaarin

Mina Babadi
Mina Babadi6 years ago

بهترینه و نفر اول

Parvin Anoushiravani
Parvin Anoushiravani6 years ago

خسرو بهترينه

Simin Yaghmaie
Simin Yaghmaie6 years ago

عالي بود!

Shohreh Mirsaidi
Shohreh Mirsaidi6 years ago

بنظر من مرتضی وکارن قوی تر بودند