نادیده گرفتن قیود شبگردی از سوی معترضان در امریکا | Facebook

VOA Dari
VOA Dari 8.2K Views
  • 190
  • 4
  • 4

الیف آنداک جونز، یکتن از محققان و استاد جامعه شناسی در پوهنتون جورج تاون ایالات متحده میگوید که تظاهرات خشونت بار در این کشور، نتیجه سال ها تبعیض...

Posted 1 month ago in .