Pakke Holland Wale - BTSF - 1151316094971321

Pakke Holland Wale - BTSF
Pakke Holland Wale - BTSF 2.5K Views
  • 133
  • 9
  • 9
Download MP4 SD 1.18MB
  • QR code for mobile device to download SD video

ਲੳੁ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੋ ਤਾ ੲਿਹ ਕੋਣ ਆ ਬੰਦਾ...ਜਿਹੜਾ ਟੳੁ-ਟੳੁ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਬਾਕੀ ਮਿੱਤਰੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ......ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੳੁ- ਟੳੁ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨੀ ਲਾੳੁਣਾ.......ਬਸ enjoy ਕਰੋ...ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ

Posted 2 years ago in OTHER