اسمان رنگ تو است قشنگ این ترانه... - کابل شهر رویا های ویران

Generating Download Links...

اسمان رنگ تو است قشنگ این ترانه زیبا و پر از خاطره به مغز استخوان ادم تاثیرش میرساند .

Posted 4 years ago

Mohamad Akbar Sidiqi 11 months ago

سپاس از پخش اين ترانه زيبا ولذت بخش از دوست نهايت عزيز

Mirwais Baray 4 months ago

Haidari Abid 6 months ago

یاد آن روز ها بخیر بعد از مدت زیاد این ترانه زیبا شنیدم

Henayat Azizi 10 months ago

بنهایت زیبا عالی انتخاب زیبا

Zaman Zahir Ahmadi 4 years ago

این یکی از ترانه های حماسی است که بعداز انقلاب ۷ ثور در وصف وطن سروده شده که توسط اطفال مکاتب خوانند می شود .
یادش بخیر واقعا ترانه زیباست

Hamed Dawaie 4 years ago

بخدا چقدر دیر بعد این آهنگ را شنیدم،بار آخر طفل بودم که شنیده بودم‌.

Katrien Hakim 4 years ago

بيچاره اين اسمان كه بعد ها اشكشك براي ماتمي كه ادميانبيرحم بر اين توته از خاكش روا داشتند خشكيد و شرمش امد تا با ريختنش ان جوي هاي پر خون را بشويد

Atah Askarzadah 4 years ago

اين ترانه را بار بار زمان كه من در مكتب صنف اول بودم و عضو پيش اهنگان بودم خواندم يادش بخيريخن قاق سفيد مفلر سرخ كلاه بولانى دول اخخخخخ لعنت به مجاهدين وحشى .
چه روزگار خوب داشتيم نفرين به هر چه مجاهدين بى دين باد .

Flora Barek 4 years ago

آه ....که اين يکي از زيباترين ترانه هاي دوست داشتنی ام که یک زمانی ميخواندم. اين ترانه توسط اطفال پرورشگاه وطن فکر کنم اجرا شده بود .

Mirali Noori 4 years ago

اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐ اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﺳﺎﻝ 1363 ﺻﻨﻒ اﻭﻝ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺂﻫﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺭا ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ