ചെകുത്താൻ chekuthan

ചെകുത്താൻ chekuthan • 4 months ago   1.1K     47
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

Comments
Gokul Lal
Gokul Lal4 months ago

Neeeee pooda..... Atiru kidaknda taaaaaa....... Jesus is God........... വല്ലാതെ എല്ലാരേം ചൊരിയുന്ന പോലെ ഈശോയെ നീ ഉണ്ടാക്കണ്ട....... 😡😡😡

Jacobpailod Chakkalakal Pailod Chakkalakal
Jacobpailod Chakkalakal Pailod Chakkalakal4 months ago

😂😁 naya Parmban pimp of criminal priests..

AjiSidharthan PulithraSidharthan
AjiSidharthan PulithraSidharthan4 months ago

ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ്ആളെ കൂട്ടുന്നതു കൊണ്ട് ഇവനെ സഭയ്ക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല

Anandhu Vallabhai
Anandhu Vallabhai4 months ago

ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ , എന്റെ മോനെ എന്തൊരു ഊക്ക് ആരുന്നു😂

Vinod
Vinod4 months ago

കർത്താവിന് സംസാരിക്കാൻ കണ്ട മൈരൻ

Shafi Masthankalleri
Shafi Masthankalleri4 months ago

വിഷയം എന്തായിക്കോട്ടെ... ആ അവതരണം കിടിലം.. 😆😆ചിരിച്ചു ഊപ്പാട് ഇളകും.. ചെകുത്താൻ കീ ജയ്

Mansoor Manchu
Mansoor Manchu4 months ago

Fasil Mangadan Parambilangadi
Fasil Mangadan Parambilangadi4 months ago

കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചൊറിഞ്ഞു കേറുന്നുണ്ട്.. 😜മിണ്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ 🤣അവസ്ഥ

Vijil Wyne
Vijil Wyne4 months ago

ടാ... ചെകുത്താനെ ...
നിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യട
Plzzz

Samiyya Sameeha
Samiyya Sameeha4 months ago

അജു അലകസ് എന്നാണോ താങ്കളുടെ പേര്