“เราต้องปกป้องโลก เหมือนปกป้องนอเทรอดาม”

"ปี 2030 อีกประมาณ 10 ปี 259 วัน และ 10 ชั่วโมงนับจากนี้ เราจะอยู่ในที่จุดที่จะย้อนกลับมาแก้ไขโลกร้อนไม่ทันแล้ว" เกรต้ากล่าวว่าหากเราไม่แก้โลกร้อน เราจะรักษาอารยธรรมใดไว้ไม่ได้อีกเลย
.
แก้ไข : เกรต้ากล่าวสุนทรพจน์ จากวันที่ 16 มี.ค. เป็น "วันที่ 16 เม.ย. 62"

Posted 4 months ago in NEWS