ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดย พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ สั่งจัดเรือหลวงนราธิวาส ช่วยอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดเกาะราชาใหญ่ เนื่องจากมีสภาพคลื่นลมแรง

Posted 11 months ago in OTHER