ฝูงปลากะบอกวันนี้ที่เกาะร้านเป็ดเยอะมากๆ | Facebook

ฝูงปลากะบอกดำน้ำวันนี้

Posted 2 years ago in Animals & Pets.