უნიჭერესი... - 1000 ფილმი რომელიც უნდა ნახო სანამ ცოცხალი ხარ

Generating Download Links...

უნიჭერესი ედრიან ბროუდი ძალიან ძლიერ ფილმში "მასწავლებლის შემცვლელი" ♥
✘ წითელი სული

Posted 4 years ago in TV & Movies

Giorgi Liparteliani 4 years ago

ra *Y*le TARGMANIAA !!!!!!!!!!!!

Niaz Diasamidze 4 years ago

didi xania films ase ar umoqmedia chemtvis <3 madloba tqven da TONY KAYE S <3 :D

Manana Gogoladze 4 years ago

Tvitshegnebas ver iswavli es dabadebidan unda dagyves...

მარიამ ჯავახიშვილი 4 years ago

Saswauli fiqlmia , tu ginda filmis an wignis shinaars mtlianad chawvde unda gavde am wignis/filmis mtavat personajs , bevri vitire bevrgan gamegima , me mis shinaars chavwvdi momewona bevri fraza da vfuqrob yvelaze magari filmia mtels msoflioshi , ar vici ra vtqva ubralod es kaci msaxiobze bevrad metia bevrad 💜 bravo 👏

Maka Rukhadze 4 years ago

kargi filmia dzaan momecona magram cota depreaiuli ... meriditi iavsiklavs..... sashineli skolaa ...sastiki moscavleebit ....

Tengo Mekhrishvili 4 years ago

maswavleblebma unda uyuron amas pirvel rigshi tore atas uazrobas ro gvaswavlian chvenc vicit :))

Nini Synnestvedt 4 years ago

Gikcsrdet tkveni shvilebi ypirobod! Yigbloebi , warmatebylebi , damarcxebylebi .!" Me mjera sheni "madloba rom hemi shvilixar" es ynda ikos mshoblus koveldgiyr leksikonshi.haixytet xshirad da ytxarit rom ghirdebad!

Maia Murusidze 4 years ago

Adamianebis umetesobas
Tvitshegneba
Aklia...mat yoveldge vxvdebit.