ก็แหงล่ะ!! ใครจะไปเล่าให้พ่อที่อายุเกิน 40
แต่รู้จักวิธีการสนทนาแบบเด็กอนุบาลฟังกันเล่า

Posted 3 months ago in ENTERTAINMENT