ก็แหงล่ะ

ก็แหงล่ะ!! ใครจะไปเล่าให้พ่อที่อายุเกิน 40
แต่รู้จักวิธีการสนทนาแบบเด็กอนุบาลฟังกันเล่า

Posted 17 days ago in ENTERTAINMENT