သိုင်လောက ဂိုဏ်ချုပ် ဆယ်လီ မင်းသားကြီး ဂျပန်ဂတုံ မြန်မာပြည်သူများနင်လာရောက် ရပ်တည်းပြီး လ

Thukha • 10 months ago   22     0  •  1K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

သိုင်လောက ဂိုဏ်ချုပ်
ဆယ်လီ မင်းသားကြီး ဂျပန်ဂတုံး
မြန်မာပြည်သူများနင်လာရောက် ရပ်တည်းပြီး
လက်ကမ်းစာဆောင်များ ကူညီဖြန့်ဝေပေး

Posted 10 months ago in Social Issues