တန္ဘိုးနည္းလယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား - 1400435223341405

ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ေရတင္ေသာအရည္အေသြးေကာင္းေသာပန္႕ေလးထပ္မံေရာက္ရွိလာပါျပီ
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
🌷သယ္ယူရလြယ္ကူျပီး လက္ရွိသံုးေနသူမ်ားမွ ေန႕စဥ္အသံုးျပဳျပီး အဆင္ေျပျခင္းအေျဖမ်ားရရွိျခင္း
🌷အ၀ီစိတြင္း၊ ေရတြင္း အျမင့္ ေပ ၄၀ ထိတင္နိဳင္ျခင္း
၂ လက္မ အ၀င္ ၂ လက္မအတြက္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေရထြက္အားသည္ တစ္နာရီလ််င္ လီတာေပါင္း ၃၀၀၀ အထက္ရရွိျခင္း
🌷အသံုးမ်ား ေသာ တရုတ္၊ ထိုင္း 110, 125 ဆိုင္ကယ္မ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္အသံုးျပဳနိဳင္ျခင္း
🌷ေရပန္းမ်ား၊ အစက္ခ်စနစ္မ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္ တပ္ဆင္ေမာင္းႏွင္နိဳင္ျခင္း
🌷အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သတၱဳႏွင့္ ဖိုက္ဘာမ်ားအသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ၾကာရွည္ခံျခင္း
🌷စပါးေရသြင္းျခင္းႏွင့္ သီးႏွံခင္းမ်ား ေရျဖန္းရာတြင္ လံုေလာက္ေသာေရပမာနကို ရရွိေစျခင္း
ေစ်းႏွဳန္း - ၅၀၀၀၀ က်ပ္
ဖုန္းဆက္ျခင္း၊ မက္ေဆ႕ပို႕ျခင္း ဗိုက္ဗာျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္းတို႕ျဖင့္ မွာယူေဆြးေႏြးနိဳင္ပါသည္။
📞📞📞
Infozone တပ္ကုန္း
( ရန္ကုန္- မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းေဘး ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္)ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းျမိဳ႕ - ☎️ 09797691300/ 09799183303/ 0943048293)

Posted 3 years ago in OTHER