Huwag Kang Mangamba Highlight: Joy, nagdesisyon na puntahan ang kaniyang Lola | Episode 50

ABS-CBN 174.5K Views
  • 2.7K
  • 34
  • 7

Generating Download Links...

Joy: "Kayo ho ba 'yung Lola ko?..." Alamin kung ano ang nangyari sa pagkikita nila ng kanyang Lola sa #HuwagKangMangamba:

DON’T FORGET TO LIKE ABS-CBN...

Posted 5 months ago in TV & Movies

Virgie Maier 5 months ago

Thank you

Mercy M. Nabua 5 months ago

#HuwagKangMangamba na.. Si Barang talaga inaabangan ko dito bukod sa #SquadGoals si Deborah tlaga dahilan ng pagkasunog ng simbahan, kinuha yung korona..

Julinda Ayco Gasper 5 months ago

Naku nag panggap na naman yan utos ng hayop na step mother

Abbakar Bappa 5 months ago

ˡ ᵇᵃˢⁱᶜᵃˡˡʸ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᵗʰᵃᵗ ⁱᵗ ʷᵃˢ ᵃ ˢᶜᵃᵐ ᵘⁿᵗⁱˡ ᴵ ᵈᵉᶜⁱᵈᵉᵈ ᵗᵒ ᵍⁱᵛᵉ ⁱᵗ ᵃ ᵗʳⁱᵃˡ. ʷⁱᵗʰ ʲᵘˢᵗ ᵃ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ˢᵗᵃʳᵗ ᵘᵖ ᵒᶠ $⁵⁰⁰ ᵃⁿᵈ ᴵ ᵍᵒᵗ $⁵⁰⁰⁰. ⁱⁿ ʲᵘˢᵗ ⁵ ᵈᵃʸˢ ᵒᶠ ᵗʳᵃᵈⁱⁿᵍ ⁱᵗ ʷᵃˢ ˢᵒ ᵃᵐᵃᶻⁱⁿᵍ ᵃⁿᵈ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ ʷᵒʳᵏˢ ᵒᵘᵗ. ᴼᵖᵖᵒʳᵗᵘⁿⁱᵗⁱᵉˢ ʷⁱˡˡ ᵃˡʷᵃʸˢ ᶜᵒᵐᵉ ʸᵒᵘʳ ʷᵃʸ ᵇᵘᵗ ⁱᶠ ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ ᵃᶜᶜᵉᵖᵗᵉᵈ ᵈᵉᶠᵉᵃᵗ, ʸᵒᵘ ᵐⁱᵍʰᵗ ⁿᵒᵗ ᵍᵉᵗ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʷʰᵃᵗ ˡⁱᶠᵉ ʰᵃˢ ⁱⁿ ˢᵗᵒʳᵉ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ. ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᴵ ᵐᵘˢᵗ ʳᵉᶜᵒᵐᵐᵉᵐ ʸᵒᵘ ᵗᵒ ᶜᵒⁿᵗᵃᶜᵗ ʰᵉʳ ᵇʸ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉ ᵇᵉˡᵒʷ
👇👇👇
Rose Lane

Semiu Hassan Semiu 5 months ago

𝘼 𝙂𝙍𝙀𝘼𝙏 𝙊𝙋𝙋𝙊𝙍𝙏𝙐𝙉𝙄𝙏𝙔 𝙁𝙊𝙍 🇵🇭𝙋𝙃𝙄𝙇𝙇𝙄𝙋𝙃𝙄𝙉𝙀,
𝘿𝙊 𝙔𝙊𝙐 𝙆𝙉𝙊𝙒 𝙄 𝙅𝙐𝙎𝙏 𝙈𝘼𝘿𝙀 150,000 𝙋𝙀𝙎𝙊𝙎 𝙄𝙉 𝙅𝙐𝙎𝙏 48 𝙃𝙊𝙐𝙍𝙎 𝘽𝙔 𝙄𝙉𝙑𝙀𝙎𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙒𝙄𝙏𝙃 15,000 𝙋𝙀𝙎𝙊𝙎 . 𝘾𝙊𝙉𝙏𝘼𝘾𝙏 𝘽𝙔 𝘾𝙇𝙄𝘾𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙊𝙉 𝙏𝙃𝙀 𝙇𝙄𝙉𝙆 𝘽𝙀𝙇𝙊𝙒 🍾🍻
👇👇

Rose Lane