حمله بر بیمارستان در دشت برچِ: | Facebook

Ariana News
Ariana News 11.5K Views
  • 505
  • 16
  • 31

افراد مسلح بالای یک مرکز صحی در دشت برچی حمله کرده‌اند. در ساحه‌ی رویداد یک شفاخانه دولتی و یک مرکز صحی داکتران بدون مرز قرار دارد.

Posted 2 months ago in .