Ving Tsun Kung Fu - Toruń wg szkoły Wong Shun Leunga - 1676271615990924

Piękny przykład reakcji na przeciwnika, tylko naśladować (Grodno 2005r.)

Posted 3 years ago in SPORTS