അഴകേ കണ്മണിയേ...... കസ്തൂരിമാന്‍... - Malayalam Romantic Songs

Malayalam Romantic Songs
Malayalam Romantic Songs 523 Views
  • 18
  • 8
  • 0

അഴകേ കണ്മണിയേ......
കസ്തൂരിമാന്‍

-------------------------------------------------------------------
വര്‍ഷം : 2003
സംഗീതം : ഔസേപ്പച്ചൻ
ഗാനരചന :...

Posted 3 years ago in .