หลวงพี่ดอนวัดลำใหม่นำอินทผาลัมมามอบให้... - เสียงจากแผ่นดินแม่

Generating Download Links...

หลวงพี่ดอนวัดลำใหม่นำอินทผาลัมมามอบให้อีหม่ามมัสยิดตลาดใหม่ แทนคำขอบคุณ ที่ให้ซ้อนท้ายจยย.ไปส่งที่คิวรถเพื่อกลับวัด

Posted 4 years ago in Religion & Spirituality

Pannika Kwang 4 years ago

ดูละค่อยชื่นใจหน่อย

สุพิศ พังยาง 4 years ago

ผมดูแลมีคลิปนี้แล้วมีความสุข..นี้คือสิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนต้องการครับ

Manoon Suwanchatree 4 years ago

คนโบราณว่ามือถือสากปากถือศีล คือขาดความจริงใจ เขาดีกันเฉพาะตัวบุกคนเหมือนกับเรามีเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามคนอิสลามก็มีเพื่อนนับถือศาสนาพุทธแต่ด้านศาสนาตัดกันสิ้นเชิงครับ มีวิธีเดียวคื่อเราต้องทำให้คนที่อยู่เกิดในประเทศไทย สัญชาติไทยต้องยอมรับว่าคือคนไทย สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันถ้ารับกฎตรงนี่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช้คนไทยประเทศไทยก็มีสิทธิจัดการได้ตามกฎหมายของกระเทศครับ คนพวกนี่ถึงใช้ขบวนการปกครองตนเองคนพวกนี่ก็ไม่ได้รับสิทธิอะไรดอกครับอย่าหลงตัวเองพักพวกคงไม่ให้เป็นผู้ว่ารัฐครับ

ธัชพล มูละสีวะ 4 years ago

ดีงามต่อหัวใจจิงๆ

สยมภู อับดุล 4 years ago

อีกคนยื่นมือช่วยเหลือ อีกคนก็ตอบรับการช่วยเหลือ เสหมือนว่า เราอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพึงพากัน แต่กลัวมือที่มองไม่เห็น เห็นคนปรองดองไม่ได้ ครั้นเนื้อ ครั้นตัว

Sakrapin Bueno Khamglan 4 years ago

เป็นสมณะยกมือไหว้ฆราวาส ตลกนะ

Geo Andreani 4 years ago

สาธุสาธุ

นิต กมลพรรณ 4 years ago

ชื่นชมค่ะ

พ่อหูตูบ พ่อทุกสถาบัน 4 years ago

น่ารักที่สุด

เสนีย์ มณีรัตน์ 4 years ago

ศาสนาเป็นสิ่งทีออ่นโยนและอบอุ่นเข้าใจเข้าถึง...