ເພງ : ຈາກໃຈສາວເຮືອນແພ ຮ້ອງໂດຍ :ຕິ່ງນ້ອຍ... - ເພງລາວ-Lao Songs-Inter Songs

ເພງ : ຈາກໃຈສາວເຮືອນແພ
ຮ້ອງໂດຍ :ຕິ່ງນ້ອຍ ພອຍໄພລິນ
ແຕ່ງໂດຍ : ແສງດາລາ ປາກກາທອງ

Posted 4 years ago in .