அமைச்சர் ரவுப் ஹகீம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து..

Madawala News
Madawala News
  • 635
  • 689
  • 55

ஜனாதிபதி அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்துள்ளார். அவசரமாக நான் நாடு திரும்புகிறேன்.எனது கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் எனது இல்லத்திற்கு வருமாறு அழைத்துள்ளேன் ; இந்திய ஊடகத்திற்கு ஹக்கீம் பேட்டி

- வீடியோ உதவி : நிவ்ஸ் 7 தமிழ்

Posted 8 months ago in NEWS