โครงการกฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา ช่วงที่ 3

Download MP4 SD 127.88MB
  • QR code for mobile device to download SD video

โครงการกฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา
________________________
ช่วงที่ 3
"คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล"
และ
"คดีปกครองที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ"
โดย ท่านบุญอนันต์ วรรณพาณิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
________________________

ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Posted 1 year ago in OTHER