தீன் குல கண்ணு எங்கள் திருமறை பெண்ணு இஸ்லாமிய பாடல் | Facebook

World Tamil Bayan
World Tamil Bayan 4.9K Views
  • 182
  • 207
  • 5

மர்ஹூம் நாகூர் E.M.ஹனீபா அவர்களின் "தீன் குல கண்ணு எங்கள் திருமறை பெண்ணு" என்ற இஸ்லாமிய பாடலை பாடிய மலையாள இந்து சகோதரி.
.

Posted 2 years ago in Religion & Spirituality.