நல்ல காலம் பிறக்கிறது எனக்கூறுவோருக்கு எப்போது நல்ல காலம்?

புதிய தலைமுறை • 4 months ago   227     11  •  17.2K Views

#LIVEநல்ல காலம் பிறக்கிறது எனக்கூறுவோருக்கு எப்போது நல்ல காலம்?

Comments
Uthaman Uthaman
Uthaman Uthaman4 months ago

வாழ்த்துக்கள்

Pandiyan GS Pandiyan
Pandiyan GS Pandiyan4 months ago

It is tha Andhra pradesh government that has to give the certificate,