Thầy Pháp Hòa ca vọng cổ | Facebook

Đạo Phật trong trái tim tôi
Đạo Phật trong trái tim tôi 442.5K Views
  • 11.5K
  • 1.9K
  • 968

Thưa thầy :Thầy ơi, Thầy đến đây mà không hát tặng chúng con một bài hát vọng cổ thì tiếc lắm. Mong thầy hoan hỷ 😁!!!
Mời đại chúng lắng nghe thầy Pháp...

Posted 1 year ago in Music & Audio.