ชาว'นอร์เวย์'สะอึก | Facebook

ชาว'นอร์เวย์'สะอึก "เจ้าหญิงเมตเต-มาริต" รับสั่ง "พระองค์กำลังประชวรด้วยโรคมะเร็งปอด"

Posted 2 years ago in .