ตู้ปณ. ข่าว3 ช่อง 28 - SEAL กว่าจะเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจม EP.4 | Facebook