ွွScania Safety Test

Scania Myanmar
Scania Myanmar 855 Views
  • 69
  • 25
  • 0

23rd July 2018
ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္အထူးသတိျပဳရမည့္ Safety ႏွင့္ပက္သက္သည့္ Video file ေလးကို အမ်ားျပည္သူမ်ားၾကည့္ရႈ႔ႏိုင္ရန္ မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။
#ScaniaMyanmar

Posted 11 months ago in CARS_TRUCKS