ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਦੱਸ ਰਹੇ 'ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ'!

Daily Post Punjabi 2.7K Views
  • 35
  • 2
  • 3

Generating Download Links...

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਦੱਸ ਰਹੇ 'ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ'!
#poster #Congress #Government #dailypost

Posted 4 months ago

Jaswinder Singh 4 months ago

No an n Congress Hari

Gurtej Toor 4 months ago

ਕੈਪਟਨ ਇਕ ਹੀ ਹੈ