ปากการุ่นไวไฟ VS ปากกานกฮูกพูดได้

Generating Download Links...

#ชี้ให้เห็นชัดๆ ปากกาพูดได้รุ่นไวไฟกับรุ่นนกฮูก
ดูคลิปนี้จบ ตัดสินใจได้เลยว่าจะเอารุ่นไหนดี
.
การใช้งานบางจุดเท่านั้นที่แตกต่างกัน...

Posted 7 months ago