“แฟนตุ๊ก..ไม่ผิดนะครับ”... - ขอนทองรีสอร์ท/Khonthong Resort

Generating Download Links...

“แฟนตุ๊ก..ไม่ผิดนะครับ”
..แฟนตุ๊ก ทำมาตั้งนานแล้วนะครับ!
..แฟนตุ๊ก ไม่ได้จับสัตว์นำ้ในฤดูวางไข่
ตาม”ประกาศกรมประมง”
ที่เพิ่งประกาศให้มีผลใช้บังคับ.....

Posted 3 years ago