ျမန္မာသီခ်င္းေကာင္းမ်ားႏွင္ ့ ဆယ္လီဟာသမ်ားတင္ေပးသည္ - 1976006202622478

👉ဘိုင္ရာဘာ ႏွစ္ဘဝကလဲ့စား ဇတ္ကားကိုေမ့ေနၾကပီလား👈😠💪🔪🔫

Posted 2 years ago in MUSIC