มองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ได้ยิน cr.พลอยชมพู | Facebook

BN Computer
BN Computer 3.7K Views
  • 32
  • 40
  • 0

อยากจะเป็นคนคนนั้น กันบ้างไหม
.........................................แต่ล้มเหลว

Posted 4 years ago in Music & Audio.