คุณครูขา... มีนักเรียนช้างแตกแถวค้าาา 😁😁... - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang

  • 102
  • 2
  • 5