آهنگ جدید و زیبای خوشبو احمدی بنام قسم ناق

Mp3Afghan HD Music 71.8K Views
  • 2.6K
  • 794
  • 127

Generating Download Links...

آهنگ جدید و زیبای خوشبو احمدی بنام قسم ناق

https://www.youtube.com/watch?v=WNOTDtu6hOI

Posted 4 years ago

محمد ساحل 11 months ago

بسیار زیبا

Lovely Arash 4 years ago

Alida Hashemi 3 years ago

شاهین پنجشیری 4 years ago

بگی که نگیرید

عیدمحمد علیزاده 4 years ago

Magbool

Homa Noori 3 years ago

خدایا توبه کلان زن

Bahar AI 4 years ago

Zabiullah Noori 3 years ago

از هنرمندي اين ها ريشخندي جور كدن به خدا.
نه شعر كدام معني دارد نه كدام كمپوز عالي.
خدا بزن تان با اين آهنگ هاي مزخرف.

Hejran Mohit 4 years ago

ملامت نیستی شهادت نامه فاحشی از ستاره شیطان گرفتی لعنت به مادر بدبخت که مشویق تو غر بی حیا بوده یک زن که شوهر داشت صاحب دوسه طفل هم بود ایا چنین حرکات فاحشی وبداخلاقی می کند صدقه نام قسم تو فاحش بی حیا شوی لباس هایت را بین دختر عمرت به کجارسیده فاحشه گیری داری اگر عوض شوهرت می بودم مردارت می کردم تا در اینده به اطفال بیچاره تو کسی طعنه نمی داد که مادر یک رقاصه بداخلاق وبی حیا است

Karimi Nouri 4 years ago