Bông hoa đó vốn dĩ đã không dành cho tôi chỉ là tôi đã vô tình đi qua lúc mùa hoa đẹp nhất. Bông hoa ấy vốn dĩ không dành cho tôi...không dành cho tôi.... | Facebook

Người Yêu Cũ+
Người Yêu Cũ+ 1.1K Views
  • 18
  • 33
  • 1
Download MP4 SD 1.81MB
  • QR code for mobile device to download SD video

Bông hoa đó vốn dĩ đã không dành cho tôi chỉ là tôi đã vô tình đi qua lúc mùa hoa đẹp nhất.

Bông hoa ấy vốn dĩ không dành cho tôi...

Posted 1 year ago in .