Saint Seiya Tenkai hen - Never Stop (Nunca más) subtitulado | Facebook

Saint_Seiya_Overtura_En_el_Cielo_La_Pelicula

Bokutachi ga nokoshita shirushi wa
Tokoshie ni iro aseru koto no nai... ETERNAL SOUL...

Tabiji no hate...

Posted 2 years ago in Music & Audio.