บรรยายพิเศษ อ.อานัส ดาราฉาย 001

เพราะลิ้นนั้น จะนำเขาสู่ไฟนรก
------------------------------------
การนินทาเปรียบเสมือนการค้า
ที่ประสบกับการขาดทุน
------------------------------------
โดย อาจารย์อานัส ดาราฉาย

#คลิปสั้นเตือนใจ
#สาระดีดูได้ทุกวัย
#ลีดเดอร์ไทยทีวี
#151Leaderthaitv

Posted 5 months ago in ENTERTAINMENT